Feng shui szczęśliwych układów


F
eng shui ma zaspokoić jedno z najważniej­szych ludzkich pragnień, jakim jest pra­gnienie szczęścia. A nie jest ono tylko sumą dobrobytu, poważania u ludzi i kariery. Feng shui dysponuje potencjałem zdolnym zmienić życie nieszczęśliwe w szczęśliwsze poprzez wprowadzenie harmonii we wszystkich rela­cjach z ludźmi. Wszystkich, znaczy tych z naj­bliższą rodziną (rodzicami, dziećmi, rodzeń­stwem), z bliskimi przyjaciółmi, kolegami i znajomymi. Najbardziej ekscytujące jest to, że ta starożytna wiedza może również okazać się pomocna w znalezieniu sympatii, a nawet towarzysza życia – ko­goś, kto stanie ci się najbliż­szy i z kim, być mo­że, założysz rodzinę.

Wedle feng shui jedną z najważniejszych rze­czy w ludzkim życiu jest szczęście rodzinne.

Zastanów się, czego oczekujesz od przy­szłości. Jeżeli pragniesz poznać kogoś nowego, pomyśl, jakiego związku oczekujesz. Feng shui to potężne narzędzie, aktywizując swój dom, możesz przyciągnąć do niego człowieka opoważnych względem ciebie zamiarach, nie amatora przelotnego flirtu.

 

Rozmaite formuły


Feng shui dysponuje wieloma metodami wpływania na szczęście rodzinne. Twój wybór zależy od tego, czego ocze­kujesz i jak dużą masz przestrzeń do energetyzowania. Feng shui będzie tak samo skutecz­ne w małej kawalerce, jak w wielkiej willi.

Zaprezentowane w tej książce techniki przynależne są do rozmaitych szkół feng shui. Do zastosowania niektórych technik koniecz­na jest znajomość własnego numeru Kua i najkorzystniejszego kierunku, w przypadku innych trzeba przyswoić sobie znaczenie ośmiu cennych przedmiotów – symboli szczęś­cia w miłości i szczęścia rodzinnego. Dla feng shui Latających Gwiazd ważny jest kierunek drzwi i położenie twego domu. Feng shui Latających Gwiazd posługuje się kwadratem o dziewięciu polach, na który naniesiony jest system liczb, a który nakłada się na plan do­mu. Każdego roku liczby te ?latają” do rozmai­tych szczęśliwych sektorów, tak więc rokrocz­nie możesz dostrajać swe feng shui. by zapew­nić sobie szczęście w istniejących już stosun­kach. Feng shui związków międzyludzkich może przynieść poprawę osobistego szczęścia pod warunkiem, że jest właściwie stosowane.